Tôi có thể yêu cầu người dịch dịch văn bản theo ý tôi không?

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
Điều này về nguyên tắc là không được vì người dịch công chứng phải cam kết trước pháp luật dịch chính xác với bản đính kèm và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về bản dịch. Đây là quy định của pháp luật.

Chính vì bản dịch phải chính xác, độc lập, khách quan, công tâm nên bản dịch công chứng mới có độ tin cậy cao và được mọi cơ quan tin tưởng, chấp nhận.
 

Facebook Comment

Top