Thời hạn visa Đức

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Thời hạn visa Đức

Thời hạn Visa Đức phụ thuộc vào mục đích sang Đức của người đi. Nhưng thường thời hạn Visa Đức ngắn, không quá 90 ngày, lâu hơn chỉ dành cho người đi du học.
Thời hạn visa Đức là như thế nào? Rất nhiều người bị nhầm giữa thời hạn visa Đức và hạn sử dụng của Visa.

Thời hạn visa Đức là số ngày 1 người có thể lưu trú lâu nhất cho 1 lần nhập cảnh Đức. Còn hạn sử dụng Visa Đức là thời gian Visa đó có thể sử dụng.

Ví dụ: 1 visa thuộc diện đi công tác có thời hạn 3 tháng, thời gian sử dụng 3 năm. Nghĩa là người đó mỗi lần sang Đức chỉ được cư trú tối đa 90 ngày, hết thời hạn visa 90 ngày, người này phải xuất cảnh ra Đức hoặc phỉa tiếp tục xin gia hạn visa thì mới được ở lại hợp pháp. Hạn sử dụng của visa này là 3 năm thì trong thời gian 3 năm kể từ ngày làm visa người này được dùng visa này xin gia hạn visa mà không cần làm hồ sơ xin visa mới.
 

Facebook Comment

Top