Thời hạn các loại visa Đài Loan

  • Google checker:

Thy xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Thời hạn các loại visa Đài Loan

Các loại visa Đài Loan
Căn cứ vào mục đích nhập cảnh của công dân nước ngoài, visa Đài Loan sẽ gồm những loại sau:

Visa Thường
  • Visa thương vụ: hay còn gọi là visa công tác. Loại visa này có thời hạn hiệu lực từ 3-6 tháng. Thời gian lưu trú của visa thương vụ 14 hoặc 30 ngày.
  • Visa thăm thân: visa thăm thân là loại visa được cấp cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan. Thị thực thăm thân được cấp cho người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Đài Loan. Visa thăm thân có thể là visa dài hạn hoặc ngắn hạn với thời gian lưu trú tối đa là 14,30-90 ngày.
  • Visa học ngôn ngữ tại Đài Loan: loại visa này dành cho người nước ngoài, du học sinh đăng ký học tiếng Trung tại các trung tâm ngôn ngữ Đài Loan. Thời gian lưu trú tối đa bằng với thời gian của khóa học tiếng.
  • Visa du lịch Đài Loan: visa du lịch Đài Loan có thời hạn 3 tháng, thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày. Visa này cấp cho du khách nước ngoài đến Đài Loan tham quan, du lịch.
  • Visa định cư: loại visa này có thời hạn trên 180 ngày
  • Visa du học chính quy: visa du học là loại visa được cấp cho du học sinh quốc tế đến Đài Loan du học bậc đại học chính quy. Thời hạn của loại visa này là từ 6 tháng trở lên.
Visa lao động
Visa lao động được cấp cho công dân có mục đích lao động hợp pháp tại Đài Loan. Thời hạn của visa lao động Đài Loan là từ 3 tháng trở lên.​
Ngoài các loại visa trên còn có visa ngoại giao và visa công vụ dành cho cán bộ ngoại giao, các cán bộ ban ngành nhập cảnh Đài Loan để thực hiện công vụ.​
 

Facebook Comment

Top