• Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Để xin cấp thị thực đề nghị nộp những giấy tờ sau:
 • Hộ chiếu có giá trị
 • Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học
 • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ
 • Đề nghị nộp bản gốc và hai bản photo những giấy tờ sau.( soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ, sẽ nhận lại các bản gốc).
Nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:
 • Chứng nhận đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn:
  Chứng nhận của Phòng hộ tịch Đức về việc đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn theo khoản 4 điều 13 Luật Hộ tịch. Chứng nhận phải có ghi chú của cán bộ hộ tịch là đã xác định được các điều kiện kết hôn đã được đáp ứng. Thông thường chứng nhận này có thể được cấp chỉ sau khi tòa án cấp bang có thẩm quyền đồng ý cho miễn nộp chứng nhận có khả năng kết hôn.
 • Chứng nhận chỗ ở của người đính hôn bên Đức
v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)

 • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người đính hôn sống ở Đức.
Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú

 • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản
Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“. Xem thông tin chi tiết về việc này trong hướng dẫn „Yêu cầu về tiếng Đức trong trường hợp đoàn tụ gia đình với vợ /chồng“.

 • Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực
Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.
Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp LSQ yêu cầu nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Facebook Comment

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Hoàng Nguyễn Visa Đức 0
Top