Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 • Google checker:

John

Admin - Founder
Thành viên BQT
Mod
#1
Thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Phần 1: Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú.

 1. Hướng dẫn xin cấp thẻ tạm trú.
 2. Điều kiện xin cấp giấy thẻ tạm trú.
 3. Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú.
 4. Tiền phạt khi không có thẻ tạm trú.
Phần 2: Dịch vụ làm thẻ tạm trú.
 1. Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Phần 3: Những điều cần biết khi xin giấy phép lao động.
 1. Thẻ tạm trú là gì?
 2. Làm thẻ tạm trú mất bao lâu.
 3. Mẫu thẻ tạm trú
 4. Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu
 5. Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú
 6. Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 7. Biểu mức thu lệ phí xuất nhập cảnh
 8. Ký hiệu của thẻ tạm trú
 9. Thời hạn của thẻ tạm trú
 10. Phí làm thẻ tạm trú 2 năm
 11. Quy định về cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đầy đủ nhất.

Phần 4: Tải mẫu hồ sơ làm giấy phép lao động.
 1. Mẫu NA2 - đơn bảo lãnh của doanh nghiệp.
 2. Mẫu NA3 - đơn bảo lãnh của thân nhân.
 3. Mẫu NA6 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú của doanh nghiệp Việt Nam.
 4. Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú của người Việt Nam
 5. Mẫu NA8 – Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú
 6. Mẫu NA16 mẫu giấy giới thiệu mẫu dấu và chữ ký.
 

Facebook Comment

Top