• THÀNH VIÊN MỚI xem hướng dẫn đăng bài và UP bài viết tại đây

Nếu du học New Zealand thì chỉ tiêu của các trường nghề và đại học khác nhau như thế nào? Giá trị của 2 loại bằng này khác nhau ra sao?

An Nguyen

Chuyên gia Vàng
Yêu du lịch
Bài viết
772
Nơi ở
Đà lạt
Ở New Zealand, có hệ thống trường đại học, hệ thống học viện của Chính phủ và học viện tư nhân. Hệ thống các học viện sẽ đào tạo các ngành học liên quan nhiều đến kinh nghiệm thực tế, nên cũng có thể xem là trường nghề.
Yêu cầu đầu vào, chất lượng đào tạo, giá trị bằng cấp của 2 hệ thống giáo dục này về cơ bản không khác nhau. Tùy theo nhu cầu của sinh viên, mà bạn có thể chọn học ở học viện hay trường đại học. Nhưng nhìn chung, mức học phí ở các học viện sẽ thấp hơn trường đại học.