Mức xử phạt khi quá hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Mức xử phạt khi quá hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài


Tại Nghị định Số: 167/2013/NĐ-CP, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, quy định cụ thể như sau:
  • Phạt hành chính từ 500.000 VND – 2.000.000 VND với lỗi “Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép” – Trích dẫn điều 17, khoản 2, điểm e.
  • Phạt hành chính từ 3.000.000 VND – 5.000.000 VND với lỗi vi phạm “Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép” – Trích dẫn điều 17, khoản 3, điểm đ.
  • Phạt hành chính từ 5.000.000 VND - 10.000.000 VND với lỗi: “Sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu giả, thị thực giả, thẻ tạm trú giả, thẻ thường trú giả, dấu kiểm chứng giả để xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú.” – Trích dẫn điều 17, khoản 4, điểm b.
  • Phạt hành chính từ 15.000.000 VND – 25.000.000 VND với lỗi: “Cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật” – Trích điều 17, khoản 5, điểm c.
  • Phạt hành chính từ 30.000.000 VND – 40.000.000 VND nếu vi phạm: “Làm giả hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc dấu kiểm chứng” - Trích điều 17, khoản 6, điểm b.
Lưu ý: Tùy vào tình trạng vi phạm nặng hay nhẹ và thời gian quá hạn thẻ tạm trú dài hay ngắn mà người nước ngoài được cấp mới thẻ tạm trú hoặc bị buộc phải xuất cảnh. Nghiêm trọng nhất, người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh trở lại Việt Nam tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 

Facebook Comment

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Yến xinvisa.net Thẻ tạm trú - Thẻ thường trú 0
Top