Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú của người Việt Nam

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú của người Việt Nam


Biểu mẫu NA7
hay mẫu Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Giống như tên gọi, biểu mẫu này dùng cho cá nhân là công dân Việt Nam bảo lãnh cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Tải mẫu đơn NA7 đính kèm bên dưới

6.jpg
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top