Mẫu NA6 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú của doanh nghiệp Việt Nam.

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Mẫu NA6 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú của doanh nghiệp Việt Nam.

Tải mẫu NA6 đính lèm bên dưới

Mẫu NA6
hay mẫu Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05 tháng 01 năm 2015 Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu này dùng cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú chủ đầu tư, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, và những trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động.

5.jpg
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top