Mẫu NA16 mẫu giấy giới thiệu mẫu dấu và chữ ký.

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Mẫu NA16 mẫu giấy giới thiệu mẫu dấu và chữ ký.


Mẫu NA16 được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu NA16 có vai trò giới thiệu con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. Kèm theo mẫu này chính là Mẫu NA2 – Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam và Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức.

Biểu mẫu này được Công ty tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài nộp kèm theo hồ sơ pháp nhân lần đầu tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi làm các thủ tục liên quan đến visa thị thực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài.

Tải mẫu đính kèm bên dưới

7.png
 

Đính kèm

Facebook Comment

Top