Lệ phí làm visa Cộng Hòa Séc

 • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Lệ phí làm visa Cộng Hòa Séc

Tiền phí nộp hồ sơ xin thị thực – công dân Việt Nam


Thị thực dưới 90 ngày (vào một lần, nhiều lần) sẽ có giá là 60 EUR một người, Thị thực trên 90 ngày sẽ có giá là 2.500 Kč một người.

Tiền phí nộp hồ sơ xin thị thực – công dân Việt Nam

 • Thị thực dưới 90 ngày (vào một lần, nhiều lần)
  • Đối với người lớn: 60 EUR
  • Đối với trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi: 35 EUR
  • Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí
 • Thị thực trên 90 ngày:
 • Được thanh toán bằng EUR theo tỉ giá ngân hàng cập nhật hàng tháng tương đương với 2.500 Kč
Công dân nước khác sẽ được thông báo trực tiếp về tiền phí xin thị thực.

Tiền phí cho các công việc lãnh sự

 • Hồ sơ xin lý lịch tư pháp Cộng hòa Séc 200 Kč
 • Hồ sơ xin giấy phép cư trú (ví dụ đoàn tụ gia đình) 500 Kč
 • Công chứng chữ ký (1 chữ ký) 250 Kč
 • Công chứng bản sao 300 Kč
  • Tiền phí được thanh toán bằng VND theo tỷ giá ngân hàng của Kč/VND
  • Tiền phí được thanh toán bằng tiền mặt khi nộp hồ sơ
Các lưu ý:

Tiền phí được thanh toán bằng EUR theo tỷ giá ngân hàng của Kč/EUR. Tiền phí thị thực bằng EUR sẽ được thông báo cho từng các bạn khi nộp hồ xin thị thực.

Các bạn thanh toán phí thị thực vào tài khoản của Đại sứ quán Cộng hòa Séc, các thông tin hướng dẫn cụ thể khác, Đại sứ quán sẽ thông báo cho các bạn khi nộp hồ sơ.

Đại sứ quán Cộng hòa Séc lưu ý các bạn phải thanh toán tiền phí xin thị thực vào tài khoản trong ngày nộp hồ sơ, sau khi phỏng vấn hoặc muộn nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Yêu cầu các bạn nộp phiếu thanh toán phí thị thực của ngân hàng cho Đại sứ quán trong ngày, sau khi phỏng vấn, từ 14:00 đến 16:00 hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo từ 9:00 đến 11:30. Hồ sơ xin thị thực sẽ được hoàn toàn chấp nhận sau khi Đại sứ quán nhận được phiếu ngân hàng!
 

Facebook Comment

Top