Học bổng toàn phần BI Presidential - Na Uy

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Học bổng toàn phần BI Presidential - Na Uy

Trường Kinh doanh BI Na Uy là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận và là nhà cung cấp chính kiến thức nghiên cứu dựa trên các ngành kinh doanh và quản lý ở Na Uy.

*Điều kiện cá nhân

  • Thí sinh có điểm trung bình A theo thang điểm ECTS hoặc điểm cao nhất tương đương trên thang điểm quốc tế đã nộp đơn và được nhận vào chương trình Thạc sĩ Khoa học.
  • Học sinh ghi danh vào chương trình Siviløkonom của BI đủ điều kiện nộp đơn vào năm thứ 3.
  • Học bổng Tổng thống BI dành cho sinh viên trong tất cả các chương trình Thạc sĩ Khoa học.
*Chính sách học bổng:
  • Người Na Uy: 100% học phí mỗi kỳ
  • Người quốc tế: 100% học phí + khoản trợ cấp mỗi kì
Thông tin chi tiết: https://ybox.vn/
 

Facebook Comment

Top