Học bổng ở Đức

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Học bổng ở Đức
 1. Tài trợ nghiên cứu - Tài trợ một năm cho các ứng cử viên tiến sĩ • DAAD - Đức
 2. Tài trợ nghiên cứu – Chương trình tiến sĩ tại Đức • DAAD - Đức
 3. Tài trợ nghiên cứu - Bằng tiến sĩ được giám sát hai quốc gia / Cotutelle • DAAD - Đức
 4. Chương trình học bổng sau đại học (GSSP) • DAAD - Đức
 5. Thời gian nghiên cứu cho các học giả và nhà khoa học đại học • DAAD - Đức
 6. Tham quan học tập cho học giả - Nghệ sĩ và Kiến trúc sư • DAAD - Đức
 7. Các khóa học hè đại học được cung cấp tại Đức cho sinh viên nước ngoài và sinh viên tốt nghiệp • DAAD - Đức
 8. Học bổng du học - Nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực kiến trúc • DAAD - Đức
 9. Học bổng du học - Nghiên cứu sau đại học trong các lĩnh vực Mỹ thuật, Thiết kế, Truyền thông thị giác và Phim ảnh • DAAD - Đức
 10. Học bổng du học - Nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực âm nhạc • DAAD - Đức
 11. Học bổng du học - Nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn • DAAD - Đức
 12. Trao đổi học thuật song phương • DAAD - Đức
 13. Chương trình mời lại cho cựu học bổng • DAAD - Đức
 14. Chương trình học bổng nghiên cứu DLR-DAAD • DAAD - Đức
 15. Các khóa học sau đại học liên quan đến phát triển (EPOS) • DAAD - Đức
 16. Học bổng Thạc sĩ chính sách công và quản trị tốt - PPGG • DAAD - Đức
 17. Thực tập sinh cho sinh viên nước ngoài về Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Nông lâm nghiệp (IAESTE) • DAAD - Đức
 18. Lời mời lại cho cựu học bổng của các khóa học sau đại học liên quan đến phát triển (DEPOS / AST) • DAAD - Đức
 19. Tham quan học tập của các nhóm sinh viên nước ngoài • DAAD - Đức
 20. AIESEC: Chương trình nhân tài toàn cầu - Đức
 21. Alexander von Humboldt-Foundation: Học bổng nghiên cứu Georg Forster cho các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm - Đức
 22. Alexander von Humboldt-Foundation: Học bổng nghiên cứu Georg Forster cho postdocs - Đức
 23. Alexander von Humboldt-Foundation: Học bổng nghiên cứu Humboldt cho các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm - Đức
 24. Alexander von Humboldt-Stiftung: Học bổng nghiên cứu Humboldt cho các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ - Đức
 25. Baden-Württemberg Stiftung: Baden-Württemberg-STIPENDIUM cho sinh viên đại học - Đức
 26. Quỹ Khoa học và Giáo dục Bayer: Học bổng Carl Duisberg - Đức
 27. Quỹ Khoa học và Giáo dục Bayer: Học bổng Kurt Hansen - Đức
 28. Quỹ Khoa học và Giáo dục Bayer: Học bổng Otto Bayer - Đức
 29. Boehringer Ingelheim Fonds: Học bổng tiến sĩ - Đức
 30. Boehringer Ingelheim Fonds: Tài trợ du lịch - Đức
 31. Catholic Academic Exchange Service (KAAD): Chương trình học bổng 1 - Đức
 32. DKFZ Heidelberg: Chương trình tiến sĩ quốc tế - Đức
 33. Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk: Học bổng tiến sĩ - Đức
 34. Evangelisches Studienwerk: Học bổng cho sinh viên tiến sĩ - Đức
 35. Evangelisches Studienwerk: Học bổng cho sinh viên - Đức
 36. Evangelisches Studienwerk: Học bổng cho sinh viên với một tình trạng tị nạn - Đức
 37. Quỹ Evonik: Học bổng Quỹ Evonik - Đức
 38. Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang: Đạo luật Hỗ trợ Đào tạo Liên bang (Bundesausbildungsförderungsgesetz, hoặc BAföG) - Đức
 39. Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang: Học bổng Đức - Đức
 40. Friedrich Ebert Foundation: Học bổng cho sinh viên tiến sĩ quốc tế - Đức
 41. Friedrich Ebert Foundation: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế - Đức
 42. Friedrich Naumann Foundation: Học bổng cho sinh viên tiến sĩ - Đức
 43. Friedrich Naumann Foundation: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế - Đức
 44. Quỹ Fritz Thyssen: Trợ cấp nghiên cứu - Đức
 45. Quỹ Gerda Henkel: Học bổng Tiến sĩ - Đức
 46. Quỹ Gerda Henkel: Học bổng Nghiên cứu - Đức
 47. Tổ chức Gerda Henkel: Chương trình đặc biệt An ninh, Xã hội và Nhà nước - Đức
 48. Quỹ Môi trường Liên bang Đức (DBU): Chương trình học bổng Tiến sĩ - Đức
 49. Hiệp hội sinh viên y khoa Đức: Trao đổi chuyên môn / nghiên cứu / sức khỏe cộng đồng - Đức
 50. Quỹ Học thuật Quốc gia Đức: Chương trình Học bổng Leo Baeck - Đức
 51. Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG): Chương trình Heisenberg - Đức
 52. Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG): Tài trợ Nghiên cứu - Đức
 53. Giải thưởng Tài năng Xanh - Đức
 54. Hans Böckler Foundation: Học bổng Tiến sĩ - Đức
 55. Heinrich Böll Foundation: Học bổng tiến sĩ - Đức
 56. Heinrich Böll Foundation: Học bổng sinh viên - Đức
 57. Viện Nghiên cứu Lịch sử về Đông-Trung Âu của Herder: Chương trình học bổng - Đức
 58. Trường Quản trị Hertie: Học bổng Tương lai của Châu Âu - Đức
 59. Trường Quản trị Hertie: Học bổng Luật Trường Hertie - Đức
 60. Trường Quản trị Hertie: Học bổng Viễn cảnh Mới - Đức
 61. Trường Quản trị Hertie: Học bổng Lãnh đạo Xuyên Đại Tây Dương - Đức
 62. Herzog August Bibliothek: Học bổng tiến sĩ và học giả trẻ - Đức
 63. Thư viện tháng 8 của Herzog: Học bổng sau tiến sĩ - Đức
 64. Các tổ chức giáo dục đại học ở Hessen: Học bổng tiến sĩ - Đức
 65. Klassik Stiftung Weimar: Giải thưởng Weimar - Đức
 66. Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS): Học bổng quốc tế - Đức
 67. Viện Lịch sử Châu Âu Leibniz (IEG): Chương trình Học bổng Nghiên cứu - Đức
 68. Bộ Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Mecklenburg-West Pomerania: Học bổng Tiến sĩ và Học bổng Caspar-David-Friedrich (CDF) - Đức
 69. Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Nghệ thuật Baden-Württemberg: Các bài giảng về Hợp đồng Mathilde Planck (MPL) - Đức
 70. Munich Aerospace: Học bổng Tiến sĩ - Đức
 71. Quỹ Di sản Văn hóa Phổ: Chương trình Tài trợ - Đức
 72. Học viện Quốc tế RWTH: Học bổng Du học Đức: Phụ nữ Kỹ thuật - Đức
 73. Quỹ Rosa Luxemburg: Học bổng Tiến sĩ Quốc tế - Đức
 74. Quỹ Rosa Luxemburg: Học bổng cho sinh viên nước ngoài - Đức
 75. Học bổng SBW Berlin - Đức
 76. Bang Bavaria: Chương trình Max Weber - Đức
 77. Stiftung Charité: Einstein BIH tham quan học bổng - Đức
 78. Quỹ Charité: Học bổng Humboldt tại Viện Y tế Berlin (BIH) - Đức
 79. Nền tảng Kinh doanh Đức: Tài trợ học tập - Đức
 80. Quỹ Học thuật Quốc gia Đức: Học bổng Tiến sĩ - Đức
 81. Hỗ trợ cho các ứng viên tiến sĩ - Đức
 82. Đại học Hamburg: Học bổng khen thưởng cho sinh viên quốc tế - Đức
 83. Quỹ Volkswagen: Học bổng 'Người theo chủ nghĩa tự do' - Đức
 84. Quỹ Volkswagen: Thử nghiệm! - Tìm kiếm các ý tưởng nghiên cứu táo bạo - Đức
 85. Quỹ Volkswagen: Lichtenberg được trao tặng các chức danh giáo sư - Đức
 86. Chương trình học bổng đa dạng - Đức
 87. Học bổng của Tổng thống - Đức
 88. Chương trình học bổng trường Frankfurt - Đức
 89. Học bổng MBA FS - Đức
 90. Học bổng Klaus-Peter Müller - Đức
 91. Học bổng Quỹ Đối sánh STIBET III - Đức
 92. Học bổng và văn hóa Stipendien & FÖrderprogramme - Đức
 

Facebook Comment

Top