Học bổng ở Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Học bổng ở Áo
 1. Học bổng Đại học Tư thục Webster Vienna - Áo
 2. Học bổng xã hội Borealis - Áo
 3. Học bổng đào tạo Webster Vienna - Áo
 4. Trợ cấp Học phí Kế thừa Webster Vienna - Áo
 5. Học bổng Land Wien - Áo
 6. Giải thưởng khen thưởng - Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo
 7. Học bổng cho các quốc gia ưu tiên ADC tại viện ITH - Áo
 8. Học bổng cho các nước đang phát triển tại viện ITH - Áo
 9. Chương trình học bổng AAI Graz (chỉ dành cho các cơ sở giáo dục đại học ở Styria) - Áo
 10. Học bổng Amelia Earhart - Áo
 11. Chương trình Tiến sĩ CeMM - Áo
 12. DART - Chương trình Tiến sĩ về Kế toán, Báo cáo và Thuế - Áo
 13. DOC [Chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Áo] - Áo
 14. Các bằng thạc sĩ chung của Erasmus Mundus - Áo
 15. EURAXESS - Các nhà nghiên cứu đang chuyển động: Cơ sở dữ liệu việc làm và nghiên cứu sinh - Áo
 16. Chương trình hỗ trợ tài chính của Trường Nghiên cứu Quốc tế Vienna (Học viện Ngoại giao) - Áo
 17. Quản trị viên tổng quát MBA (TU Wien, Donau-Universität Krems): Học bổng dành cho nữ (Học bổng bán phần) - Áo
 18. Học bổng Huawei cho chỗ ở ký túc xá (ÖJAB - Österreichische Jungarbeiterbewegung) - Áo
 19. Chương trình Tiến sĩ IST Áo (Viện Khoa học và Công nghệ Áo, IST Áo) - Áo
 20. Học bổng Liese Prokop dành cho những người tị nạn được công nhận (ÖIF, Quỹ Hội nhập Áo) - Áo
 21. LIT - Viện Công nghệ Linz - Các dự án nghề nghiệp trẻ - Áo
 22. Phương pháp logic trong Khoa học máy tính (vị trí Tiến sĩ) - Áo
 23. Marie Sklodowska-Curie Mạng đào tạo đổi mới (ITN) - Áo
 24. Chương trình Tiến sĩ Max F. Perutz International (MFPL) về Khoa học Đời sống Phân tử - Áo
 25. Học bổng Đại học Modul cho MBA - Áo
 26. Giải thưởng học bổng OFID - Áo
 27. Chương trình Học bổng Một Thế giới (chỉ dành cho các Cơ sở Giáo dục Đại học ở Salzburg và Tyrol) - Áo
 28. Chương trình Tiến sĩ CCHD - Truyền thông Tế bào trong Sức khỏe và Bệnh tật - Áo
 29. Các chương trình tiến sĩ về "Các nguyên tắc cơ bản về phân tử của chứng viêm", "Bệnh chuyển hóa và tim mạch" và Y học phân tử - Áo
 30. Học bổng của TeLo GmbH cho chương trình MA "Kỹ thuật An toàn và Hệ thống" - Áo
 31. Học bổng của Quỹ học bổng Cộng hòa Áo dành cho Nghiên cứu Thạc sĩ trong lĩnh vực Quan hệ quốc tế - Áo
 32. Học bổng dành cho MSc Hệ thống năng lượng tái tạo tại Đại học Công nghệ Vienna - Áo
 33. Học bổng cho Chương trình Tiến sĩ Tài chính (Trường Cao học Tài chính Vienna, VGSF) - Áo
 34. Học bổng cho Trường Tiến sĩ Tin học Vienna - Áo
 35. Liên kết Đổi mới SME (Doanh nghiệp vừa và nhỏ) - Tài trợ cho tiến sĩ - Áo
 36. Chương trình Tiến sĩ về Khoa học Đời sống Phân tử tại Vienna Biocenter (VBC) - Áo
 37. Trường Cao học Di truyền Dân số Vienna - Áo
 38. Học bổng lượng tử Vienna (CoQuS) - Áo
 39. Chương trình học giả dành cho nữ công nghệ - Áo
 40. Quỹ Christiane Nüsslein-Volhard - Áo
 41. Học bổng Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET - Áo
 42. Học bổng Ernst Mach Grant - trên toàn thế giới - Áo
 43. Học bổng Chương trình Mùa hè dành cho Nhà khoa học Trẻ (YSSP) - Viện Quốc tế về Phân tích Hệ thống Ứng dụng (IIASA) - Áo
 44. Trường hè Đại học Vienna - Học bổng - Áo
 45. Trường hè AEMS - Hệ thống kinh tế và tiền tệ thay thế - Áo
 46. Học bổng cho Diễn đàn Châu Âu Alpbach - Áo
 47. Học bổng bán phần khi tham gia các chương trình "ArtUniverse" - Áo
 48. Học bổng Truyền thông Khoa học IIASA - Áo
 49. Tài trợ cho Đại học Mùa hè Vienna của Văn phòng OeAD-Housing "Green.Building.Solutions." (GBS) - Áo
 50. Chương trình học bổng Việt Nam - Áo
 51. Học bổng Stipendium der Monatshefte für Chemie - Áo
 52. Học bổng Cao cấp (Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế IFK) - Áo
 53. Học bổng của Quỹ học bổng Cộng hòa Áo dành cho sinh viên Đại học, Sinh viên tốt nghiệp và Sinh viên sau Đại học - Áo
 54. Học bổng của Quỹ học bổng Cộng hòa Áo dành cho người đăng ký tài liệu - Áo
 55. Học bổng Tài liệu trước của Richard Plaschka Fellowship - Áo
 56. Học bổng Richard Plaschka Fellowship PostDoc - Áo
 57. Học bổng Nghiên cứu (Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế IFK) - Áo
 58. L'OREAL Austria [Học bổng dành cho các nhà khoa học nữ trẻ tuổi trong nghiên cứu cơ bản] - Áo
 59. Giải thưởng Đại học IBM / Tiến sĩ IBM Chương trình trao học bổng - Áo
 60. Học bổng Franz Werfel dành cho giáo viên trẻ đại học về ngôn ngữ Đức và văn học Áo - Áo
 61. Học bổng tại Viện Nghiên cứu Tiến hóa và Nhận thức Konrad Lorenz (KLI) - Áo
 62. Học bổng Ernst Mach Grant vì đang theo học tại một trường đại học khoa học ứng dụng của Áo (Fachhochschule) - Áo
 63. Học bổng Pre-Doc từ Quỹ tài trợ Dimitrov - Áo
 64. Học bổng Prae-Doc Stipendien der Mannagetta-Stiftung - Áo
 65. Học bổng Mobility dành cho tác giả và dịch giả văn học - Áo
 66. Marie Sklodowska-Curie Trao đổi nhân viên Nghiên cứu và Đổi mới (RISE) - Áo
 67. Học bổng Báo chí cho Diễn đàn Châu Âu Alpbach - Áo
 68. Bài giảng của Joseph von Plenck (Lĩnh vực nghiên cứu: Da liễu và Venerology; ÖGDV) - Áo
 69. Học bổng John-Houghton-Grant - Áo
 70. Học bổng Ibsen quốc tế - Áo
 71. IBRO Travel Grants (Lĩnh vực nghiên cứu: Thần kinh học) - Áo
 72. Tài trợ của Hiệp hội Kinh tế Quốc gia cho các Hội nghị Quốc tế (NOeG - Nhà kinh tế trẻ) - Áo
 73. Tài trợ du lịch GRAFT “Biến đổi khí hậu” - Áo
 74. Học bổng tưởng niệm Eveline Wunder - Áo
 75. Viện nghiên cứu Áo-Mỹ (BIAAS) của Viện Botstiber - Áo
 76. Nghệ sĩ trong Chương trình Cư trú - Áo
 77. Chương trình thực tập tại Trụ sở Liên hợp quốc - Áo
 78. Tài năng - Thực tập FEMtech dành cho sinh viên nữ - Áo
 79. KOPRA! Nền tảng thực tập quốc tế - Áo
 80. Chương trình Thực tập của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế - Áo
 81. Globalplacement - dịch vụ chương trình thực tập miễn phí cho sinh viên - Áo
 82. Giải thưởng về Luật Khoa học - Áo
 83. Giải thưởng cho Nghiên cứu về Chủ nghĩa Liên bang và Chủ nghĩa Khu vực - Áo
 84. Giải thưởng cho Luận văn Thạc sĩ, Luận văn Cấp bằng Truyền thống (Diplomarbeiten) và Luận án Tiến sĩ về Nhân văn của Đại học Graz - Áo
 85. Giải thưởng về tuyến giáp của Áo
 86. Quỹ Hội nhập Áo (ÖIF): "Giải thưởng Nghiên cứu 'Hội nhập'" cho các luận văn và luận án Cử nhân và Văn bằng / Thạc sĩ - Áo
 87. Giải thưởng hiến pháp Áo
 88. Giải thưởng Lösch tháng 8 - Áo
 89. Giải thưởng Khán giả của Salzburger Hochschulwochen dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực truyền thông khoa học - Áo
 90. Giải thưởng luận văn của Antonio Gramsci cho nghiên cứu quan trọng trong xã hội di cư - Áo
 91. Giải thưởng Khoa học Anton Paar về Vật lý - Áo
 92. Giải thưởng Anton Luger của Hiệp hội Da liễu và Da liễu Áo (ÖGDV) - Áo
 93. Kỷ niệm thành lập Phòng Thương mại Áo - Hiệp hội chuyên nghiệp của Áo trong ngành công nghiệp ô tô - Áo
 94. Giải Albert Hensel - Áo
 95. Giải thưởng nhà khoa học trẻ AFK - Áo
 96. Giải thưởng thành tựu thiết kế của Adobe - Áo
 97. Giải thưởng hàn lâm cho Nhà khoa học trẻ của năm - Áo
 98. Học bổng Tài năng - Trợ cấp nghề nghiệp - Áo
 99. Học bổng Nghiên cứu & Báo chí - Áo
 100. Ấn phẩm độc lập (FWF) - Áo
 101. Quỹ xã hội của Liên minh sinh viên quốc gia Áo (ÖH - Österreichische Hochschüler / innenschaft) - Áo
 102. Giải thưởng nhà khoa học có kinh nghiệm của DSM - Áo
 103. Học bổng Tiến sĩ Sixtus Lanner - Áo
 104. Tiến sĩ Karl Renner Giải thưởng của Thành phố Vienna - Áo
 105. Giải thưởng Luận văn cho Nghiên cứu về Di cư - Áo
 106. Tổ chức Tưởng niệm Dichler - Áo
 107. Giải thưởng Da liễu của Đại học và Thành phố Ulm - Áo
 108. Giải Dan David - Áo
 109. Giải thưởng Người giao tiếp - Áo
 110. Giải Catharine Stimpson cho Học bổng Nữ quyền Xuất sắc - Áo
 111. Giải thưởng Sáng tạo của Hội đồng Anh (ELTons) - Áo
 112. Học bổng Bristol-Myers Squibb Freedom Foundation Grants - Áo
 113. Giải thưởng Sáng tạo dành cho Sinh viên Borealis - Áo
 114. Giải thưởng Bionic - Áo
 115. Giải thưởng BIAL trong Y sinh - Áo
 116. Giải thưởng báo cáo tốt nhất "Quản lý đổi mới" - Áo
 117. Giải thưởng sáng tạo Berthold Leibinger - Áo
 118. Giải thưởng BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards - Áo
 119. Giải thưởng Balzan của Quỹ Balzan Quốc tế - Áo
 120. Giải thưởng của Tỉnh Vorarlberg cho các bài báo khoa học - Áo
 121. Giải thưởng Gulbenkian - Áo
 122. Tài trợ, Giải thưởng & Học bổng của Hiệp hội Mô vôi hóa Châu Âu (ECTS) - Áo
 123. Giải thưởng Du học Đức. Cuộc thi dành cho các nhà nghiên cứu trẻ - Áo
 124. Giải thưởng Gerda Henkel (Lĩnh vực nghiên cứu: Nhân văn lịch sử) - Áo
 125. Giải thưởng dành cho sinh viên GAIA (Góc nhìn sinh thái cho Khoa học và Xã hội) - Áo
 126. Giải thưởng Friedwart Bruckhaus dành cho các nhà khoa học và nhà báo trẻ - Áo
 127. Giải thưởng Friedmund Neumann - Áo
 128. Giải thưởng nghiên cứu phúc lợi động vật Felix Wankel - Áo
 129. Giải thưởng Nhà phát minh Châu Âu - Áo
 130. Giải thưởng tiểu luận cho các nhà kinh tế trẻ - Áo
 131. Giải thưởng dành cho nhà điều tra trẻ của ESCMID cho nghiên cứu về vi sinh vật học lâm sàng và bệnh truyền nhiễm - Áo
 132. Giải thưởng Erwin Wenzl cho các giấy tờ văn bằng, luận văn thạc sĩ và luận văn - Áo
 133. Giải Ernst Schering - Áo
 134. Giải thưởng Ernst Krenek của Thành phố Vienna dành cho các nhà soạn nhạc và nhà báo âm nhạc - Áo
 135. Eric và Sheila Samson Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ về Sáng tạo trong Nhiên liệu Thay thế cho Giao thông Vận tải - Áo
 136. Eppendorf & Giải thưởng Khoa học về Sinh học Thần kinh - Áo
 137. Giải thưởng Quả cầu năng lượng (Giải thưởng Thế giới về Tính bền vững) - Áo
 138. Giải thưởng nghiên cứu tiến sĩ xuất sắc của Emerald / EFMD - Áo
 139. Cuộc thi Luận án Tiến sĩ của Quỹ EMAC Sheth - Áo
 140. Giải thưởng Elisabeth Lutz - Áo
 141. Giải thưởng Karl Schlögl - Áo
 142. Giải thưởng Karl Rahner cho Nghiên cứu Thần học - Áo
 143. Giải thưởng Kalinga cho việc phổ biến khoa học - Áo
 144. Giải thưởng Justus von Liebig về Dinh dưỡng Thế giới - Áo
 145. Giải thưởng nhà khoa học trẻ tuổi: Đạo đức trong y học - Áo
 146. Giải thưởng Joseph Binder - Áo
 147. Giải thưởng nghiên cứu Josef Umdasch - Áo
 148. Giải thưởng Khoa học Châu Âu Josef G. Knoll - Áo
 149. Giải thưởng nghiên cứu quốc tế về chứng ngủ ngáy chính - Áo
 150. Giải thưởng quốc tế của Fyssen Foundation - Áo
 151. Giải thưởng Học tập Điện tử Quốc tế - Áo
 152. Giải thưởng kiến trúc quốc tế - Áo
 153. Giải thưởng Sáng tạo - Quỹ Schaeffler FAG - Áo
 154. Giải thưởng Đại học IBM / Tiến sĩ IBM Chương trình trao học bổng - Áo
 155. Giải thưởng Holberg về Nghiên cứu Nhân văn, Khoa học Xã hội, Luật và Thần học - Áo
 156. Giải thưởng Heinrich Auspitz (Lĩnh vực nghiên cứu: Da liễu và Venerology; ÖGDV) - Áo
 157. Giải thưởng Hans Kudlich cho các Dự án về Nông nghiệp và Lâm nghiệp (cũng dành cho các nhà báo) - Áo
 158. Giải thưởng Hans và Walter Thirring - Áo
 159. Học bổng HC Artmann về Văn học - Áo
 160. Giải Otto Pregl cho Nghiên cứu Cơ bản về Địa kỹ thuật - Áo
 161. Giải thưởng Áp phích ÖGDV nhân dịp Hội nghị thường niên của Hiệp hội Da liễu và Bệnh học Áo (ÖGDV) - Áo
 162. Giải thưởng Tiến bộ ÖGBMT dành cho các nhà nghiên cứu trẻ - Áo
 163. Giải thưởng ÖGA - Giải thưởng của Hiệp hội Kinh tế Nông nghiệp Áo
 164. Tài trợ Nghiên cứu ÖDG (Österreichische Diabetes Gesellschaft) - Áo
 165. Michael J. Fox Foundation cho Giải thưởng Nghiên cứu Parkinson - Áo
 166. Giải thưởng Nghiên cứu Truyền thông của Hiệp hội Báo chí Áo
 167. Giải thưởng Nghiên cứu Tưởng niệm Mauthausen - Áo
 168. Giải thưởng Ludwig Boltzmann của Hiệp hội Vật lý Áo (ÖPG)
 169. Giải thưởng danh sách (Giao thông đô thị và bãi đậu xe) - Áo
 170. Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Đời sống Áo (ÖGMBT, Hiệp hội Khoa học Sự sống Phân tử và Công nghệ Sinh học Áo) - Áo
 171. Giải thưởng nghiên cứu Lautenschläger - Áo
 172. Giải thưởng của Nhà nghiên cứu cơ sở Klaus Konrad về Bệnh học Da liễu của Hiệp hội Da liễu và Bệnh học Áo (ÖGDV) - Áo
 173. KlarText - Giải thưởng Khoa học Truyền thông - Áo
 174. Giải thưởng Quốc tế Khwarizmi (KIA) - Áo
 175. Giải thưởng Khoa học Y tế Keio - Áo
 176. Giải thưởng Karl-Heim - Áo
 177. Giải thưởng Karl von Vogelsang - Giải cho Lịch sử Khoa học Xã hội - Áo
 178. Giải thưởng Karl von Vogelsang - Giải thưởng Nhà nước Áo cho Lịch sử Khoa học Xã hội - Áo
 179. Chương trình START (FWF)
 180. Cuộc thi bài hát của Quỹ Petyrek-Lang dành cho sinh viên tại Các trường Đại học Âm nhạc Áo - Áo
 181. Giải thưởng khoa học của Hiệp hội Y học hạt nhân và Hình ảnh phân tử Áo (OGNMB) - Áo
 182. Giải Science & SciLifeLab dành cho các nhà khoa học trẻ - Áo
 183. Giải sáng tác âm nhạc Sackler - Áo
 184. Giải thưởng Rolex dành cho Doanh nghiệp - Áo
 185. Giải Roland Wagner - Áo
 186. Giải Roland Atefie - Áo
 187. Giải thưởng nghiên cứu vì sự tiến bộ của khoa học đời sống - Quỹ Peter và Traudl Engelhorn - Áo
 188. Giải thưởng Nghiên cứu của Hiệp hội Vi sinh vật Hoa Kỳ - Áo
 189. Giải thưởng Nghiên cứu của Hiệp hội Chăn nuôi Quốc tế (IGN) - Áo
 190. Giải thưởng Công dân Austriae cho Nghiên cứu Lịch sử Đô thị - Áo
 191. Giải câu hỏi về vai trò của khoa học năm 2020 - Áo
 192. Giải thưởng Princess of Asturias - Áo
 193. Giải thưởng nghiên cứu Pfizer - Áo
 194. Giải thưởng Paul Martini cho lĩnh vực Dược lâm sàng - Áo
 195. Giải thưởng Paul Bunge - Áo
 196. Giải thưởng Otto Vogl - Áo
 

Facebook Comment

Top