Học bổng Erasmus Mundus bằng thạc sĩ chung - Tây Ban Nha

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Học bổng Erasmus Mundus bằng thạc sĩ chung

Erasmus Mundus Joint Master Degree(EMJMD), làmột chương trình nghiên cứu quốc tế có uy tín, tích hợp, được cung cấp bởi một tập đoàn quốc tế của các tổ chức giáo dục đại học.

EMJMDs trao học bổng do EU tài trợ cho các ứng viên sinh viên xuất sắc nhất nộp đơn theo các vòng tuyển chọn hàng năm.

Học tập phải diễn ra tại ít nhất hai trong số các quốc gia chương trình. Một phần của các nghiên cứu cũng có thể diễn ra tại một quốc gia đối tác nếu có một tổ chức đối tác quốc gia tham gia.

Điều kiện cá nhân

  • Học viên trình độ Thạc sĩ trên toàn thế giới
  • Bạn phải có được một văn bằng giáo dục đại học đầu tiên hoặc chứng minh một mức độ học tập tương đương được công nhận, theo luật pháp quốc gia và thực tiễn, trong các quốc gia trao bằng cấp.
  • Nếu bạn đã nhận được học bổng EMJMD hoặc Erasmus Mundus Master Course/Joint Doctorate, bạn không đủ điều kiện nhận học bổng EMJMD bổ sung. Bạn không thể hưởng lợi từ một chương trình học bổng khác do EU tài trợ trong khi bạn đang nhận được học bổng EMJMD.

Chính sách học bổng

  • Học bổng EMJMD bao gồm chi phí tham gia của bạn (bao gồm học phí, thư viện và chi phí phòng thí nghiệm, bảo hiểm đầy đủ và bất kỳ chi phí bắt buộc nào khác liên quan đến việc bạn tham gia thạc sĩ); nó đại diện cho một đóng góp cho chi phí đi lại và lắp đặt của bạn và bao gồm một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho toàn bộ thời gian của chương trình nghiên cứu.
  • Tổng số tiền học bổng thay đổi tùy theo thời gian học và quốc tịch của bạn (sinh viên không thuộc EU nhận được học bổng lớn hơn).
  • Tối thiểu 75% học bổng được trao cho các ứng viên từ các nước đối tác.Thông tin chi tiết: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
 

Facebook Comment

Top