Hệ thống giáo dục của Pháp

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Hệ thống giáo dục của Pháp

Hệ thống giáo dục của Pháp cũng được chia ra ba cấp:

- Giáo Dục Tiểu Học

- Giáo Dục Trung Học

- Giáo Dục Đại Học

Ở Pháp, có ba loại văn bằng được các nước trên thế giới nói chung và cộng đồng Châu Âu nói riêng công nhận. Đó là :

- Bằng cử nhân (Licence hay Licence professionnel)

- Bằng Thạc Sĩ (Master)

- Tiến Sĩ (Doctorat)

Bậc Tiểu Học
Bậc tiểu học ở Pháp bắt đầu từ năm 6 tuổi. Đây là năm các em sẽ được học những kĩ năng cơ bản trong đọc và viết. Giống như ở Việt Nam, bậc tiểu học chỉ có 1-2 thầy cô đứng lớp và dạy toàn bộ các môn học.

Bậc Trung Học cơ sở (collège)

Để tiếp tục học lên Trung học phổ thông, từ năm 2007, sẽ xét điểm học bạ từ năm thứ 3 của trung học cơ sở và có kì thi sát hạch cho học sinh bao gồm các môn pháp văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Nhưng bắt đầu từ năm 2011, học sinh phải trải qua sát hạch thêm môn lịch sử của nghệ thuật.

Bằng Trung Học phổ thông (Baccalauréat).

Bằng này học sinh sẽ được nhận sau 12 năm học sau khi trải qua kì thi tốt nghiệp, ở tuổi 18 nếu học sinh đó chưa từng bị ở lại lớp (chưa từng bị đúp).

Kì thi tốt nghiệp (gọi tắt là Bac) là kì thi gồm 3 ban : Ban Khoa học tập trung vào các ngành khoa học tự nhiên, khoa học vật lí và toán học. Ban Kinh tế và Xã hội tập trung vào kinh tế học, khoa học xã hội và toán. Ban văn chương tập trung vào Pháp văn, ngoại ngữ, triết học, sử địa và nghệ thuật. Mặc dù học sinh thi 3 ngành khác nhau nhưng không hạn chế chọn lựa chuyên ngành khi lên Đại học.

Ngoài ra còn có bằng tú tài kĩ thuật và tú tài chuyên môn. Bằng tú tài kĩ thuật đào tạo về thực hành và lý thuyết về ngành nghề để sinh viên có thể học lên cao hơn. Còn bằng tú tài chuyên môn đào tạo về kiến thức để học sinh đi theo vào thị trường lao động.

Giáo dục bậc Đại học

Giáo dục bậc đại học được chia ra ba cấp bậc :

- Bằng Cử Nhân và Cử Nhân Chuyên Môn (Licence và License Professionnelle)

- Bằng Thạc Sĩ (Master)

- Bằng Tiến Sĩ (Doctorat)

Sinh viên được cấp bằng Cử Nhân sau 6 học kỳ và Thạc sĩ thêm 4 học kỳ. Sinh viên phải đạt được một số tín chỉ nhất định trong yêu cầu để được cấp bằng, ví dụ Cử Nhân là 180 và Thạc Sĩ là thêm 120 nữa.
 

Facebook Comment

Top