Giải thưởng Sáng tạo - Quỹ Schaeffler FAG - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Sáng tạo - Quỹ Schaeffler FAG - Áo

Quỹ FAG thúc đẩy khoa học, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật khoa học liên quan đến công nghệ chịu lực.

Nền tảng này thu hẹp khoảng cách giữa ngành công nghiệp và khoa học bằng cách trao giải thưởng cho các ý tưởng, tầm nhìn và mục tiêu của những người làm việc tại các trường đại học, trong nghiên cứu và kinh doanh.

Quỹ thúc đẩy các đổi mới và các luận án cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ cạnh tranh.

Điều kiện cá nhân

 • Sinh viên tốt nghiệp
 • Sinh viên sau đại học
 • Người có bằng tiến sĩ, đăng tài liệu
 • Nhà nghiên cứu
 • Các tổ chức / công ty khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khoa học kỹ thuật
 • Khoa học kỹ thuật khác và liên ngành
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Khoa học Xã hội
 • Kinh tế học

Chính sách học bổng

20.000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top