Giải thưởng Rolex dành cho Doanh nghiệp - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Rolex dành cho Doanh nghiệp - Áo

Thông qua Giải thưởng Rolex dành cho Doanh nghiệp Rolex đã hỗ trợ những cá nhân xuất sắc có can đảm và niềm tin để đối mặt với những thách thức lớn; những người đàn ông và phụ nữ có tinh thần doanh nghiệp, bắt đầu các dự án phi thường làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Giải thưởng Rolex bồi dưỡng những giá trị củng cố cho Rolex: chất lượng, sự khéo léo, quyết tâm và trên hết là tinh thần dám nghĩ dám làm đã thúc đẩy công ty ngay từ những ngày đầu thành lập. Ngay từ đầu, Giải thưởng được thiết kế để lấp đầy khoảng trống trong hoạt động từ thiện của công ty bằng cách hỗ trợ các cá nhân đặc biệt trên khắp thế giới, những người tiên phong không có hoặc ít tiếp cận với nguồn tài trợ truyền thống và đang đối phó với những thách thức lớn với các dự án ban đầu và sáng tạo nâng cao kiến thức và hạnh phúc của con người.

Chương trình Dành cho Người đoạt giải Trẻ bổ sung cho Giải thưởng Rolex ban đầu dành cho Doanh nghiệp, nó không thay thế nó: hai biến thể của chương trình do đó sẽ thay thế trên cơ sở hai năm một lần.
Giải thưởng Rolex được trao hai năm một lần.

Điều kiện cá nhân

  • Trên 18 tuổi
  • Có dự án đột phá đang giúp mở rộng kiến thức về thế giới của chúng ta và cải thiện chất lượng cuộc sống trên hành tinh

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Khoa học và sức khỏe
  • Công nghệ ứng dụng
  • Thăm dò
  • Di sản văn hóa và môi trường

Chính sách học bổng

200.000 franc Thụy Sĩ để thúc đẩy các dự án của họ và một đồng hồ chronometer RolexThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top