Giải thưởng Princess of Asturias - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Princess of Asturias - Áo

Chúng nhằm thừa nhận các công trình khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội và nhân văn được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức ở cấp độ quốc tế.

Điều kiện cá nhân

Các đề cử có thể được gửi bởi:

 • Người đạt giải các năm trước;
 • Thành viên của tám bồi thẩm đoàn, với điều kiện họ không gửi đề cử cho giải thưởng trong hạng mục tương ứng với hội đồng giám khảo mà họ là thành viên;
 • Các đại sứ quán Tây Ban Nha;
 • Cơ quan đại diện ngoại giao tại Tây Ban Nha;
 • Các nhân vật công cộng và các tổ chức được biết đến;
 • Các nhân vật và tổ chức công cộng khác do Công chúa của Quỹ Asturias mời làm việc đó.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Truyền thông và Nhân văn
 • Khoa học Xã hội
 • Nghệ thuật
 • Văn học
 • Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật
 • Hợp tác Quốc tế
 • Concord và Thể thao

Chính sách học bổng

Mỗi Giải thưởng Công chúa của Asturias được tặng kèm một tác phẩm điêu khắc Joan Miró tượng trưng cho Giải thưởng Công chúa của Asturias, số tiền 50.000 €, bằng tốt nghiệp và phù hiệu.Thông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top