Giải thưởng Paul Martini cho lĩnh vực Dược lâm sàng - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Paul Martini cho lĩnh vực Dược lâm sàng - Áo

Giải thưởng tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực dược học lâm sàng. Điều này bao gồm việc phát triển các phương pháp khoa học để đánh giá các biện pháp lâm sàng-dược lý và điều trị cũng như các nghiên cứu liệu pháp và các khía cạnh kinh tế xã hội của chúng.

Điều kiện cá nhân

  • Người nộp đơn phải là tác giả đầu tiên, tác giả thứ hai ngang bằng hoặc tác giả cuối cùng của bài báo
  • Các bài đã nộp (không quá bốn bài) phải là bản sao
  • Chúng nên được xuất bản hoặc trên báo chí (vui lòng đặt tên cho tạp chí) nhưng không được có niên đại quá hai năm

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Y học con người
  • Khoa học sức khỏe
  • Khoa học Y tế-Lý thuyết, Dược

Chính sách học bổng

50.000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top