Giải thưởng Otto Vogl - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Otto Vogl - Áo

Điều kiện cá nhân

  • CV ở dạng bảng bao gồm danh sách các ấn phẩm
  • Thư giới thiệu của người hướng dẫn luận văn
  • Tóm tắt văn bằng / luận văn thạc sĩ (tiếng Đức và tiếng Anh)
  • Ý kiến chuyên gia về văn bằng / luận văn thạc sĩ
  • bản sao bằng tốt nghiệp / luận văn thạc sĩ ở định dạng PDF

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học

Chính sách học bổng

5.000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top