Giải thưởng nghiên cứu vì sự tiến bộ của khoa học đời sống - Quỹ Peter và Traudl Engelhorn - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng nghiên cứu vì sự tiến bộ của khoa học đời sống - Quỹ Peter và Traudl Engelhorn - Áo

Điều kiện cá nhân

 • Sinh viên sau đại học
 • Nghiên cứu sinh
 • Tiến sĩ
 • Người có bằng tiến sĩ, nhà nghiên cứu tài liệu đăng

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tin học sinh học
 • Hệ thống sinh học
 • Sinh học phân tử
 • Di truyền học
 • Proteomics
 • Hóa sinh
 • Lý sinh
 • Sinh học tế bào
 • Vi sinh
 • Công nghệ sinh học

Chính sách học bổng

10.000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top