Giải thưởng nghiên cứu Pfizer - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng nghiên cứu Pfizer - Áo

Công việc từ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu lâm sàng trong các lĩnh vực nêu trên có thể được nộp. Các bài báo phải được xuất bản hoặc chấp nhận xuất bản trong vòng một năm và phải được viết chủ yếu ở Thụy Sĩ . Xuất bản đề cập đến một bài báo trong một tạp chí cho phép các đồng nghiệp gửi được đánh giá. Chúng phải được đánh giá là xuất sắc về tính cách sáng tạo hoặc tính phù hợp về mặt lâm sàng. Các bài nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức, pháp lý và khoa học cao nhất. Một nhóm nghiên cứu chỉ có thể nộp một bài báo trong cùng một lĩnh vực chủ đề bằng cách sử dụng một phương pháp luận giống hệt nhau.

Điều kiện cá nhân

  • Các nhà khoa học hoặc nhóm các nhà khoa học của bất kỳ Quốc tịch không quá 45 tuổi
  • Mỗi luận án có thể chọn tối đa ba người đoạt giải. Một trong những người đoạt giải nhất phải là tác giả đầu tiên trong mọi trường hợp

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Tim mạch / Tiết niệu và Thận
  • Infectiology / Thấp khớp và Miễn dịch học
  • Khoa học Thần kinh và các bệnh của hệ thần kinh
  • Ung thư
  • Pediatrics

Chính sách học bổng

Một bài báo nghiên cứu cơ bản và một bài báo nghiên cứu lâm sàng trong mỗi lĩnh vực có thể được trao giải thưởng. Số tiền thưởng lên tới 15.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi giải thưởng.Thông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top