Giải thưởng Nghiên cứu của Hiệp hội Vi sinh vật Hoa Kỳ - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Nghiên cứu của Hiệp hội Vi sinh vật Hoa Kỳ - Áo

Điều kiện cá nhân

 • Sinh viên sau đại học
 • Nghiên cứu sinh
 • Tiến sĩ
 • Người có bằng tiến sĩ, nhà nghiên cứu tài liệu

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khoa học tự nhiên
 • Sinh học
 • Y học con người
 • Khoa học sức khỏe
 • Khoa học Y tế-Lý thuyết
 • Dược
 • Khoa học Sức khỏe

Chính sách học bổng

 


Thông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top