Giải thưởng Nghiên cứu của Hiệp hội Chăn nuôi Quốc tế (IGN) - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Nghiên cứu của Hiệp hội Chăn nuôi Quốc tế (IGN) - Áo

Các thành tựu khoa học xuất sắc phục vụ cho việc đánh giá và phát triển hơn nữa hoạt động chăn nuôi phù hợp với loài và hành vi được trao tặng. Tác phẩm được đệ trình nên mang tính định hướng ứng dụng và giúp đưa việc xử lý động vật và việc nuôi dưỡng, sinh sản và cho ăn của chúng thân thiện với động vật. Các nghiên cứu cũng có thể được đệ trình trong đó mối quan hệ giữa con người và động vật được xem xét dưới các khía cạnh pháp lý, đạo đức hoặc văn hóa-khoa học chung.

Với giải thưởng nghiên cứu, IGN thúc đẩy các nhà khoa học hài hòa tốt hơn giữa kinh tế và đạo đức trong lĩnh vực chăn nuôi. Sức khỏe, chỗ ở phù hợp với hành vi, hạnh phúc và phẩm giá của động vật và con người phải là những mối quan tâm chính của công việc nghiên cứu. Mục đích chính của giải thưởng là để thúc đẩy thế hệ học giả tiếp theo và đặc biệt là tôn vinh các luận án tốt nghiệp, thạc sĩ và tiến sĩ từ các công bố khoa học.


Điều kiện cá nhân

 • Sinh viên tốt nghiệp
 • Sinh viên sau đại học
 • Nghiên cứu sinh
 • Tiến sĩ, người đăng tài liệu
 • Nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khoa học tự nhiên
 • Sinh học
 • Khoa học nông nghiệp
 • Chăn nuôi
 • Khoa học Nông nghiệp Liên ngành và Khác

Chính sách học bổng

10.000 Euro, có thể chia cho những người đoạt giảiThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top