Giải thưởng khoa học của Hiệp hội Y học hạt nhân và Hình ảnh phân tử Áo (OGNMB) - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng khoa học của Hiệp hội Y học hạt nhân và Hình ảnh phân tử Áo (OGNMB) - Áo

Điều kiện cá nhân

Có liên kết hiện tại với một tổ chức của Áo làm việc khoa học trong lĩnh vực ứng dụng y tế của các đồng vị phóng xạ hoặc trong một ngành liên quan

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khoa học tự nhiên
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Khoa học tự nhiên khác và liên ngành
 • Khoa học kỹ thuật
 • Khoa học kỹ thuật khác và liên ngành
 • Kỹ thuật quy trình hóa học
 • Công nghệ sinh học công nghiệp
 • Y học con người
 • Khoa học sức khỏe
 • Khoa học y tế-lý thuyết
 • Dược phẩm
 • Y học lâm sàng

Chính sách học bổng

1.500 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top