Giải thưởng dành cho nhà điều tra trẻ của ESCMID cho nghiên cứu về vi sinh vật học lâm sàng và bệnh truyền nhiễm - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng dành cho nhà điều tra trẻ của ESCMID cho nghiên cứu về vi sinh vật học lâm sàng và bệnh truyền nhiễm - Áo

Điều kiện cá nhân

  • Sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1981
  • Có tư cách thành viên ESCMID hợp lệ

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học tự nhiên liên ngành và khác
  • Y học con người
  • Khoa học sức khỏe
  • Khoa học Y tế-Lý thuyết
  • Dược
  • Y học lâm sàng

Chính sách học bổng

5000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top