Giải thưởng Công dân Austriae cho Nghiên cứu Lịch sử Đô thị - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải thưởng Công dân Austriae cho Nghiên cứu Lịch sử Đô thị - Áo

STIFTUNG PRO CIVITATE AUSTRIAE đã được o.ö thông báo. Chính quyền bang ngày 18 tháng 3 năm 1987 (Wi [Ge] - 3742 / 4-1987 / Kon / Ws) sau khi được kiểm sát viên tài chính phê chuẩn ngày 4 tháng 3 (ZL. IV / 24.793) và nhập cảnh ngày 13 tháng 7 năm 1987 (Zl. 8 847 / 1-IV / 7/87) trong sổ đăng ký tổ chức và quỹ tại Bộ Nội vụ Liên bang. Theo §3 của các đạo luật nền tảng, nó theo đuổi mục đích thúc đẩy nghiên cứu lịch sử đô thị và các ấn phẩm từ các khu vực Trung Âu, nhưng đặc biệt xem xét các chủ đề của Áo, chủ yếu bằng cách trao giải thưởng.

Điều kiện cá nhân

  • Các đại diện có liên quan đến khu vực "Áo cũ" được ưu tiên
  • Tác phẩm phải được nộp bằng tiếng Đức, có thể đánh máy hoặc in ấn và không được quá ba năm kể từ ngày nộp
  • Các luận án phải được phê duyệt và khuyến nghị bởi ý kiến chuyên gia kèm theo
  • Gửi kèm theo bản tóm tắt tác phẩm và sơ yếu lý lịch.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nhân văn
  • Lịch sử
  • Khảo cổ học

Chính sách học bổng

5.000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top