Giải Science & SciLifeLab dành cho các nhà khoa học trẻ - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải Science & SciLifeLab dành cho các nhà khoa học trẻ - Áo

Giải thưởng được trao hàng năm cho một nhà khoa học trẻ cho nghiên cứu khoa học đời sống xuất sắc mà họ đã được trao bằng tiến sĩ trong hai năm trước đó. Chủ đề nghiên cứu luận án của thí sinh phải ở một trong các hạng mục sau: Tế bào và Sinh học phân tử; Genomics, Proteomics và Hệ sinh học phương pháp tiếp cận; Sinh thái và Môi trường; Y học phân tử. Thí sinh đủ điều kiện phải được cấp bằng tiến sĩ trong năm 2018 hoặc 2019, và đối tượng của luận án của họ phải phù hợp với một trong các bài hát chủ đề dưới đây. Những người chiến thắng từ mỗi thể loại sẽ cạnh tranh cho các giải thưởng lớn.

Điều kiện cá nhân

 • Sinh viên tốt nghiệp
 • Nghiên cứu được mô tả trong luận án của người tham gia phải nằm trong một trong các loại sau (Bài hát chủ đề):
  • Tế bào và sinh học phân tử: Nghiên cứu trong thể loại này bao gồm các quá trình tế bào và phân tử ở các cấp độ khác nhau, từ phân tử duy nhất để tế bào duy nhất để mô và các hệ thống cơ quan,
  • Phương pháp tiếp cận sinh học gen, proteomics và hệ thống: Nghiên cứu trong thể loại này tập trung vào bộ gen, proteomics, omic tích hợp và phương pháp tiếp cận sinh học hệ thống, bao gồm tính toán, để tạo điều kiện hiểu biết toàn diện về các tế bào sống, sinh vật và loài,
  • Sinh thái và Môi trường: Nghiên cứu trong thể loại này bao gồm sự tương tác giữa các sinh vật và môi trường của chúng, và các quá trình này bị ảnh hưởng như thế nào bởi hoạt động của con người,
  • Y học phân tử: Nghiên cứu trong thể loại này nhằm mục đích xây dựng trên sự hiểu biết phân tử của bệnh ở người để phát triển các phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị, bao gồm cả y học cá nhân.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tế bào và sinh học phân tử
 • Phương pháp tiếp cận sinh học gen, proteomics và hệ thống
 • Sinh thái và môi trường
 • Y học phân tử

Chính sách học bổng

 • 30.000 USD cho giải lớn
 • 10.000 USD cho từng hạng mụcThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top