Giải sáng tác âm nhạc Sackler - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải sáng tác âm nhạc Sackler - Áo

Giải thưởng sáng tác âm nhạc Raymond và Beverly Sackler là một phần của một cấu trúc rộng lớn hơn thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần sáng tạo trong Trường Mỹ thuật. Đây là một phần mở rộng của Raymond và Beverly Sackler Master Artists Institute và Raymond and Beverly Sackler Artists in Residence Program. Nó cung cấp cơ hội để cắt cạnh sáng tạo thăm dò và năng suất. Nó sẽ cung cấp bản chất của sự sáng tạo trong chương trình nghệ thuật của trường. Somerset Maugham trong cuốn sách The Summing Up nói, "Nghệ sĩ sản xuất cho việc giải phóng linh hồn của mình. Đó là bản chất của mình để tạo ra vì nó là bản chất của nước để chạy xuống đồi. Giải thưởng này cung cấp một môi trường cho các nghệ sĩ để tạo ra như là một phần tự nhiên của sự phát triển nghệ thuật của họ. Nó cung cấp cơ hội độc đáo và bất thường cho việc giải phóng linh hồn.

Điều kiện cá nhân

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Dàn nhạc jazz
 • Hợp xướng
 • Opera
 • Dàn nhạc gió
 • Dàn nhạc
 • Dàn hợp xướng trẻ em
 • Dàn nhạc thính phòng
 • Nhạc cụ độc tấu
 • Giọng nói
 • Nhạc điện tử

Chính sách học bổng

25.000 đô laThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top