Giải Roland Wagner - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải Roland Wagner - Áo

Giải thưởng được đặt theo tên của Giáo sư Tiến sĩ Roland Wagner- người sáng lập ICCHP (Hội nghị quốc tế về máy tính giúp đỡ những người có nhu cầu đặc biệt). Ông là người sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của Viện Sinh viên Tích hợp Áo, hỗ trợ sinh viên có nhu cầu đặc biệt tại các trường đại học Áo. Ông cũng thành lập Nhóm làm việc ICT OCG cho những người có nhu cầu đặc biệt, thành lập ICCHP như một sự kiện quốc tế nổi bật.

Roland Wagner là một trong những người tiên phong ICT cho những người có nhu cầu đặc biệt ở Áo và đã là động lực trong lĩnh vực này trong nhiều năm. Sự hiểu biết ban đầu của ông về vai trò của ICT trong việc cải thiện triển vọng cho người khuyết tật và cam kết của ông đối với quyền bình đẳng đã tạo động lực quan trọng cho sự thay đổi ý thức trong xã hội. Giải thưởng này nhằm mục đích phục vụ như là một động lực và hỗ trợ các công việc quan trọng mà Giáo sư Tiến sĩ Wagner đã nhiệt tình theo đuổi trong những thập kỷ gần đây.

Điều kiện cá nhân

  • Một lá thư đề cử mô tả công việc xuất sắc của người hoặc tổ chức trong lĩnh vực ICT cho những người có nhu cầu đặc biệt và giải thích lý do tại sao họ xứng đáng với giải thưởng
  • Một CV chi tiết của người được đề cử hoặc mô tả của tổ chức
  • Tài liệu tham khảo cho các dự án, sản phẩm, ấn phẩm, v.v.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Khoa học tự nhiên
  • Toán học
  • Khoa học máy tính
  • Khoa học kỹ thuật
  • Khoa học kỹ thuật khác và liên ngành

Chính sách học bổng

3.000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top