Giải Roland Atefie - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Giải Roland Atefie - Áo

Giải thưởng Roland Atefie công nhận một luận án tiến sĩ xuất sắc trong các lĩnh vực triết học, thần học hoặc indology được viết tại một trường đại học Áo không quá hai năm trước ngày nộp hồ sơ.

Ưu tiên được trao cho các ứng cử viên có luận văn đã được xuất bản hoặc chấp nhận để xuất bản bởi một nhà xuất bản.

Người chiến thắng giải thưởng được quyết định bởi một ủy ban giải thưởng được thành lập bởi OeAW. Quyết định đạt được trên cơ sở chuyên môn riêng của hội đồng và nếu cần thiết đánh giá bên ngoài.

Điều kiện cá nhân

Người có bằng tiến sĩ, đăng tài liệu

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nhân văn
  • Triết học
  • Đạo đức
  • Tôn giáo
  • Nhân văn khác và liên ngành

Chính sách học bổng

4.000 EuroThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top