Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Tuyên Quang

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Tuyên Quang

Sở Lao động Thương Binh và xã hội Tuyên Quang

  • Địa chỉ: 14 Lý Thánh Tông, P. Minh Xuân, Tuyên Quang;
  • Điện thoại: 0207 3822 697 –
  • Email: ldtbxh@tuyenquang.gov.vn
 

Facebook Comment

Top