Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Sóc Trăng

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Sóc Trăng

Sở Lao động Thương Binh và xã hội Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 46 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;
  • điện thoại: (0299) 3822 581-(0299) 3827 104.
  • Số Fax: (0299) 3822 581.
  • Email: sldtbxhst@yahoo.com.vn
 

Facebook Comment

Top