Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Quảng Ninh

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Sở Lao động Thương Binh và xã hội Quảng Ninh

  • Địa chỉ: Hồng Hà – Hạ Long – Quảng Ninh
  • (theo trang website: Trang chủ).
  • Điện thoại: 0203.3835665;
  • Fax: 033.3835084;
  • Email: sldtbxh@quangninh.gov.vn.
  • Đường dây nóng: Số cố định: 0203.3826288;
  • Số di động: 0914766776.
 

Facebook Comment

Top