Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Quảng Nam

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Quảng Nam

Sở Lao động Thương Binh và xã hội Quảng Nam

  • Địa chỉ : 11 Nguyễn Chí Thanh – Tp.Tam Kỳ – Quảng Nam;
  • Điện thoại : 02353.852514;
  • Fax : 02353.812392;
  • Website: sldtbxhqnam.gov.vn;
  • E-mail: Sldtbxhqnam@gmail.com
 

Facebook Comment

Top