Địa chỉ xin cấp giấy phép giấy lao động tại Thái Nguyên

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Địa chỉ xin cấp giấy phép giấy lao động tại Thái Nguyên

Sở Lao động Thương Binh và xã hội Thái Nguyên

  • Địa chỉ: số 2A, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (theo trang website: http://soldtbxh.thainguyen.gov.vn).;
  • Điện thoại: 0280 3 854 911;
  • Fax: 0280 3 759 391;
  • Email: soldtbxh@thainguyen.gov.vn.
 

Facebook Comment

Top