Địa chỉ làm hộ chiếu ở Thừa Thiên Huế

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Địa chỉ làm hộ chiếu ở Thừa Thiên Huế

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Địa chỉ: số 50 Trần Cao Vân, phường Phú Hội, thành phố Huế
  • Điện thoại: 023438977700855555472; Fax: 0234 3825819
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định)
  • Giờ làm việc: Sáng 8:00 – 11:30; Buổi chiều: 13:30 – 16:30
Website Phòng quản lý xuất nhập cảnh: https://thuathienhue.xuatnhapcanh.gov.vn
 

Facebook Comment

Top