Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển

  • Google checker:

Ms.Lucy

Chuyên gia cấp 3
Thành viên BQT
#1
1 . ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển

- Địa chỉ : Orby Slottsvag 26125 ALVSJO, Stockholm
- Điện thoại: 55621070, 55621071, VP: 55621083, 55621082
- Mobile Phone :
- Fax: 55621080
- Ngoài giờ (phone): 860337
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 55621077, 55621079
- Email : info@vietnamemb.se
- Code : 00-46-8

2 . PĐ ĐD Việt Nam tại Geneve

- Địa chỉ : 30 Chemin des Corbikkettes 1218 le - Grabd-Saconnex,Geneve,Suisse
- Điện thoại: 7918540 / 798 2485
- Mobile Phone :
- Fax: 2798 0724 / 7982469
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : miission.vietnam@ties.itu.int
- Code : 41 2
 

Facebook Comment

Top