Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga

  • Google checker:

Ms.Lucy

Chuyên gia cấp 3
Thành viên BQT
#1
1 . ĐSQ Việt Nam tại liên bang Nga

- Địa chỉ : Moscow, Bolshaya Pirogovskaia, 13
- Điện thoại: 247 0212
- Mobile Phone :
- Fax: 245 1092
- Ngoài giờ (phone): 245 0925
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : (Phone/Fax) 246 0687, 246 6807
- Email : dsqvn@com2com.ru
- Code : 00-7-095

2 . TLSQ Việt Nam tại Vladivostok

- Địa chỉ : 107/1, Pushkinskaya Street Vladivostok - Russia
- Điện thoại: 226 927 - 205814 - 226948
- Mobile Phone :
- Fax: 261496
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : tls_vla@yahoo.com
- Code : 00-7-4232
 

Facebook Comment

Top