Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng

 • Google checker:

Thy xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng

Thành lập từ năm 1963, trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc Gia Cao Hùng đã trở thành một trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, cũng là một trong các trường có lượng sinh viên Việt Nam theo học sớm nhất và đông đảo nhất tại Đài Loan.​

Thông tin chung
 • Tên tiếng Anh: National Kaohsiung University of Applied Sciences, KUAS
 • Tên tiếng Việt: Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng
 • Tên tiếng Trung: 國立高雄應用科技大學
 • Địa chỉ: No. 415號, Jiangong Road, Sanmin District, Kaohsiung City, Đài Loan 807
 • Website: https://www.nkust.edu.tw/
Chương trình đào tạo
Cao đẳng Kỹ thuật
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật Vật liệu (bao gồm bằng thạc sĩ, lớp đặc biệt tại chức, lớp tiến sĩ)​
 • Khoa Kỹ thuật Xây dựng (bao gồm lớp thạc sĩ khoa học công nghệ và phòng chống thiên tai, lớp thạc sĩ tại chức, lớp tiến sĩ khoa học và công nghệ kỹ thuật dân dụng)​
 • Khoa Cơ khí (bao gồm bằng thạc sĩ, lớp đặc biệt tại chức, lớp tiến sĩ)​
 • Khoa Kỹ thuật lắp ráp (bao gồm lớp thạc sĩ, lớp thạc sĩ, lớp tiến sĩ, bằng thạc sĩ về khoa học kỹ thuật ứng dụng)​
 • Khoa Quản lý và Kỹ thuật Công nghiệp (bao gồm các lớp tiến sĩ, thạc sĩ, thạc sĩ tại chức)​
Cao đẳng Kỹ thuật Điện
 • Khoa Kỹ thuật Điện (bao gồm bằng thạc sĩ, lớp đặc biệt tại chức, lớp tiến sĩ)​
 • Khoa Kỹ thuật Điện tử (bao gồm bằng thạc sĩ, lớp đặc biệt tại chức, lớp tiến sĩ)​
 • Khoa Kỹ thuật Thông tin (bao gồm các lớp đặc biệt tại chức của thạc sĩ và thạc sĩ)​
 • Viện Kỹ thuật Quang điện tử và Truyền thông (Chương trình thạc sĩ)​
Trường Quản lý
 • Khoa Kế toán (bao gồm bằng thạc sĩ, lớp đặc biệt tại chức)​
 • Phòng Kinh doanh Quốc tế (bao gồm bằng thạc sĩ, lớp đặc biệt tại chức, lớp tiến sĩ)​
 • Bộ Thông tin Tài chính (bao gồm Thạc sĩ Thông tin Tài chính, lớp tại chức của Master)​
 • Bộ Quản lý tài sản và thuế (bao gồm các lớp đặc biệt tại chức của thạc sĩ và thạc sĩ)​
 • Phòng Quản lý doanh nghiệp (bao gồm bằng thạc sĩ, lớp đặc biệt tại chức, quản lý cấp cao và lớp đặc biệt quản lý tại chức)​
 • Khoa Quản lý Du lịch (bao gồm Thạc sĩ Quản trị Du lịch và Khách sạn, Lớp phục vụ của Master)​
 • Bộ môn Quản lý thông tin (bao gồm các lớp đặc biệt tại chức của thạc sĩ và thạc sĩ)​
Khoa học xã hội và Nhân văn
 • Khoa Ngoại ngữ Ứng dụng (bao gồm chuyên ngành Tiếng Anh về Công nghệ Giảng dạy và Truyền thông)​
 • Bộ Phát triển nguồn nhân lực (bao gồm các lớp đặc biệt tại chức của thạc sĩ và thạc sĩ)​
 • Bộ Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo (bao gồm các lớp học thạc sĩ, các lớp học đặc biệt tại chức)​
 • Trung tâm ngoại ngữ​
Học phí tại trường

Chương trình đào tạo

Học phí và các phí khác

Hệ đại học

Hệ sau đại học

Cao đẳng Kỹ thuật​

24,946 NT$​

32,052 NT$​

Cao đẳng Kỹ thuật Điện​

24,946 NT$​

32,052 NT$​

Cao đẳng Quản lý​

21,194 NT$​

31,766 NT$​

Đai học Khoa học xã hội và Nhân văn​

21,194 NT$​

31,766 NT$​


Chính sách học bổng
Bắt đầu từ năm 2010, KUAS chỉ có học bổng du học Đài Loan cho chương trình đào tạo bằng tiếng Trung và một phần bằng tiếng Anh: thạc sỹ (4000 NT/tháng hoặc giảm một nửa học phí trong 2 năm), nghiên cứu sinh (10000NT/tháng trong 3 năm). Ngoài ra, 20 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất sẽ được một khoản hỗ trợ khoảng 12000NT/kỳ học. Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu thêm trên website của trường.​

Hồ sơ đăng ký
 • Hoàn thành 2 đơn nhập học​
 • Hai bản sao của kế hoạch học tập bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh(bao gồm động cơ thúc đẩy, năm học dự kiến tốt nghiệp và kế hoạch tương lai)​
 • 2 bản sao bằng tốt nghiệp từ bản gốc (bao gồm cả bản dịch tiếng Trung) và bản điểm bằng tiếng Trung​
 • Hai thư giới thiệu (trong đó có một lá thư từ một người hướng dẫn lớp học tiếng Trung Quốc hoặc một trong những người có thể chứng minh trình độ tiềng Trung Quốc của người nộp đơn).​
 • Một bản sao của báo cáo kiểm tra sức khỏe (bao gồm cả xét nghiệm HIV).​
 • Một bản sao của báo cáo tài chính (cho đủ hỗ trợ tài chính cho thời gian học tập tại KUAS).​
 • Phí đăng ký.​
 • Yêu cầu văn bản từ mỗi chương trình tốt nghiệp.​
Các khóa học tại KUAS chủ yếu là hướng dẫn bằng tiếng Trung. Thông thạo ngôn ngữ của đương đơn được đánh giá theo từng chương trình đại học.

※ Nếu sự khác biệt tồn tại giữa bản dịch tiếng Anh và các văn bản của Trung Quốc, các văn bản của Trung Quốc được áp dụng.
 

Facebook Comment

Top