Cuộc thi Luận án Tiến sĩ của Quỹ EMAC Sheth - Áo

  • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Cuộc thi Luận án Tiến sĩ của Quỹ EMAC Sheth - Áo

Các thế hệ chuyên gia tiếp thị mới rất quan trọng để phát triển các lý thuyết và công cụ định hình tương lai của lĩnh vực của chúng tôi. Cuộc thi Luận án Tiến sĩ của EMAC / Sheth Foundation công nhận và khuyến khích tài năng mới nổi này.

Điều kiện cá nhân

  • Các sinh viên tiến sĩ đã (hoặc sẽ) hoàn thành và bảo vệ bằng cấp của mình vào năm 2019
  • Người nộp đơn hoặc cố vấn của họ phải là thành viên EMAC vào năm 2019 hoặc 2020
  • Các sinh viên tiến sĩ có đủ điều kiện để nộp đơn cho dù luận án của họ đã được xuất bản hay chưa. Nói cách khác, việc công bố là không cần thiết, nhưng cũng không gây bất lợi cho bất kỳ người nộp đơn nào.
  • Không cá nhân nào có thể đăng ký giải thưởng nhiều hơn một lần hoặc gửi nhiều hơn một chủ đề để được xem xét.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Khoa học Xã hội
  • Kinh tế học

Chính sách học bổng

Hạng nhất: 5.000 EUR
Hạng 2: 3.000 EUR
Hạng 3: 1.000 EURThông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top