Chương trình START (FWF) - Áo

 • Google checker:

Hà xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Chương trình START (FWF)

Các nhà nghiên cứu nên được cung cấp an ninh tài chính lâu dài và rộng rãi để lập kế hoạch nghiên cứu của họ và xây dựng hoặc củng cố các nhóm nghiên cứu của riêng họ do đó đủ điều kiện cho các vị trí nghiên cứu cao cấp (đặc biệt là các giáo sư đại học ở Áo hoặc ở nước ngoài).

Điều kiện cá nhân

 • Bằng tiến sĩ phải được hoàn thành (cấp giấy chứng nhận) không ít hơn hai năm và không quá tám năm trước thời hạn nộp đơn. Gia hạn trong khoảng thời gian này có thể được cho phép trong trường hợp nghỉ việc đủ điều kiện (xem hướng dẫn).
 • Đề xuất nghiên cứu tuyệt vời và hồ sơ theo dõi quốc tế đặc biệt
 • Học thuật / khoa học độc lập phải được chứng minh, ứng viên đã nên có được các quỹ cạnh tranh của bên thứ ba một cách độc lập kể từ khi kiếm được bằng tiến sĩ của họ
 • Ngoài ra nó là mong muốn rằng các ứng cử viên đã hoàn thành một nghiên cứu ở nước ngoài ít nhất một năm

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khoa học Tự nhiên
 • Khoa học Kỹ thuật
 • Y học Nhân văn
 • Khoa học Sức khỏe
 • Khoa học Nông nghiệp
 • Khoa học Xã hội Nhân văn

Chính sách học bổng

Tối thiểu 800.000 € lên đến tối đa 1.2 Mio. €Thông tin chi tiết: https://grants.at/en/
 

Facebook Comment

Top