• THÀNH VIÊN MỚI xem hướng dẫn đăng bài và UP bài viết tại đây

Cách lên đồ Mordekaiser mới chuẩn nhất