Các loại ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

  • Google checker:

Yến xinvisa.net

Cộng sự đặc biệt
Thành viên BQT
#1
Các loại ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam


Theo quy định tại Luật xuất nhập cảnh 2014, các trường hợp người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú được quy định cụ thể như sau:

Kí hiệu LV1
Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ký hiệu LV2
Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ký hiệu ĐT
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

Ký hiệu NN1
Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Ký hiệu NN2
Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

Ký hiệu DH
Cấp cho người vào thực tập, học tập.

Ký hiệu PV1
Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

Ký hiệu LĐ
Cấp cho người vào lao động.

Ký hiệu TT
Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
 

Facebook Comment

Top