Các chương trình học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam

  • Google checker:

Hoàng Nguyễn

Chuyên gia đồng
Yêu du lịch
#1
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khuyến khích sinh viên du học Pháp thông qua rất nhiều các chương trình học bổng.

visuel-2.png
1.Chương trình học bổng Excellence :

Chương trình học bổng Excellence giành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo Thạc sỹ 2 hoặc Tiến sỹ trong các trường đại học và các trường lớn của Pháp, trong các lĩnh vực đào tạo ưu tiên sau : khoa học cơ bản ; đào tạo kỹ sư ; kinh tế và quản lí ; luật và khoa học chính trị. Học bổng được cấp dựa vào các tiêu chí xuất sắc về học tập, 12 tháng đối với Thạc sỹ 236 tháng đối với Tiến sỹ. Ngoài tiền sinh hoạt phí hàng tháng, nghiên cứu sinh Tiến sĩ còn được tặng một vé may bay quốc tế khứ hồi.

2.Chương trình học bổng EIFFEL :

Đậy là một công cụ mà Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp triển khai cho phép các cơ cở giáo dục Đại học Pháp thu hút được các sinh viên giỏi nước ngoài trong việc đào tạo cấp bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ. Năm 2016 có 641 sinh viên đã nhận học bổng này.
Có 11% là sinh viên Việt Nam nhận học bổng Thạc sỹ và 6% sinh viên nhận học bổng Tiến sỹ. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 50 sinh viên được nhận học bổng này (đứng thứ ba số lượng được nhận học bổng Eiffel, đứng sau Trung Quốc và Braxin).

3. Học bổng Tiến sỹ : chương trình học bổng đồng tài trợ với Bộ giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) :

Chương trình này được triển khai chính thức dưới dạng cấp học bổng an sinh xã hôi (BCS) trong khuôn khổ thỏa thuận được kí giữa Đại sứ quán Pháp và Bộ GD&ĐT năm 2000. Phần lớn học bổng BCS được cấp trong chương trình « 911 », mục tiêu chính là đào tạo 20 000 tiến sỹ từ nay cho tới năm 2020 trong đó có một nửa đào tạo nước ngoài. Nước Pháp tiếp nhận khoảng 100 nghiên cứu sinh học bổng mỗi năm và cũng là nước tiếp nhận nhiều nhất các sinh viên nhận học bổng của chương trình này. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng hỗ trợ các sinh viên nhận học bổng một khóa đào tạo tiếng trước khi đi học và giúp đỡ họ xác định đề tài nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Pháp thông qua trang mạng internet và các chương trình thông tin.

Một nghiên cứu đang được tiến hành về chương trình này, có thể sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà khoa học Việt Nam cũng như phương thức thực hiện các khóa đào tạo Tiến sỹ. Chương trình học bổng mới có thể sẽ được triển khai từ năm 2018

4.Chương trình học bổng cho thực tập sinh đồng tài trợ với Quỹ Eurobail/ France Alumni Vietnam:

Chương trình này khuyến khích các sinh viên đang theo học trong các chương trình đào tạo của một cơ sở đào tạo của Pháp được đặt tại Việt Nam, nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên xứng đáng được thực tập cuối khóa học tại Pháp.
Ngoài số tiền trợ cấp học bổng bắt buộc được trả bởi doanh nghiệp, những người được học bổng sẽ được nhận thêm số tiền là 250 euro mỗi tháng, và đồng thời được nhận bảo hiểm an sinh xã hội, cho phép họ có được quyền lợi của một sinh viên nhận học bổng của chính phủ Pháp (miễn phí visa, đón tiếp riêng tại Pháp, bảo hiểm xã hội, nhà ở ưu tiên trong các ký túc xá đại học, hỗ trợ về thủ tục hành chính, vv…) Nếu cần thiết, những người nhận học bổng có thể đăng ký học một khóa tiếng Pháp cấp tốc trước khi đi học, tại một trong số các cơ sở của Viện Pháp tại Việt Nam (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, hoặc Huế). Sinh viên nhận học bổng sẽ được nhận một vé máy bay khứ hồi giữa Việt Nam và Pháp (cùng với phương tiện đưa đón tới tận nơi thực tập).

Ngay khi được lựa chọn, mỗi sinh viên được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ bởi một cựu sinh viên Việt Nam đã học tại Pháp : tư vấn trước khi khởi hành, hỗ trợ trong khi thực tập, giúp đỡ khi quay về Việt Nam và đặc biệt là trong quá trình tìm kiếm việc làm.

5. Học bổng khác :

Sinh viên Việt nam cũng có thể nộp đơn xin nhiều học bổng khác nhau : học bổng Eiffel (khoảng 50 suất mỗi năm dành cho sinh viên Việt Nam) học bổng vùng, học bổng Erasmus +, học bổng AUF.
 

Facebook Comment

Top