ANKACO-Bàn giao kho lạnh bảo quản trái thanh long tại Tầm Vu Long An

  • Google checker:

thanh101112

Chuyên gia cấp 1
Yêu du lịch
#1
ANKACO-Bàn giao kho lạnh bảo quản trái thanh long tại Tầm Vu Long An
ANKACO đã hoàn thiện kho lạnh bảo quản thanh long tại Long An:
  • Nhiệt độ: -2°C đến +5°C
  • Kích thước kho: 7x12x3,5m
  • Cụm máy nén dàn ngưng SANYO 45hp
  • Thiết bị bay hơi hiệu MELUCK
  • Panel PS dày 100mm
  • Trữ lượng 20-25 tấn

-----------------------------------------------------------
𝐂𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐍𝐇𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐋𝐀̣𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞/Zalo: 0947459479 (Mr.Phan Quyền)
Điện thoại: (028) 7300 1360
 

Facebook Comment

Top