thẻ tạm trú cho người nước ngoài

  1. John

    Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

    Thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Phần 1: Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Hướng dẫn xin cấp thẻ tạm trú. Điều kiện xin cấp giấy thẻ tạm trú. Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú. Tiền phạt khi quá hạn thẻ tạm trú. Phần 2: Dịch vụ làm thẻ tạm trú. Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài...
Top