• THÀNH VIÊN MỚI xem hướng dẫn đăng bài và UP bài viết tại đây

nên đi nộp hồ sơ visa trung quốc lúc mấy giờ?