• THÀNH VIÊN MỚI xem hướng dẫn đăng bài và UP bài viết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài